Pracownicy

Doktoranci

Absolwenci

ELENA YAZYKOVA

dr hab, profesor UO

Dorobek naukowy

Główne obszary badań:

 • Późna kreda (biostratygrafia, paleoekologia, stratygrafia zdarzeniowa, paleobiogeografia).
 • Moje badania skoncentrowane są głównie na obszarach europejskich (Polska, Niderlandy) i Dalekiego Wschodu Rosji (Czukotka, Sachalin, Wyspy Kurylskie, region Amurski i masyw górski Sichote Aliń)
 • Główną grupą skamieniałości są amonity, jednak ostatnio mam również opracowania innych bezkręgowców, takich jak inoceramy, jeżowce, czy belemnity.

DAWID MAZUREK

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 •  taksonomia i paleoekologia kredowych bezkręgowców
 • ewolucja mięczaków
 • głęboka filogeneza

KAMIL GRUNTMEJER

Doktor

Zainteresowania naukowe:

 • Histologia kości skórnych wczesnych czworonogów,
 • Ewolucja i paleobiologia temnospondyli,
 • Kopalna fauna późnotriasowych kręgowców z Krasiejowa,
 • Zastosowanie metody elementów skończonych w badaniach mechaniki czaszek u kopalnych i współczesnych kręgowców,
 • Dinozaury,
 • Geologia inżynierska Niżu Polskiego

ADAM BODZIOCH

dr hab, profesor UO

Główne obszary badań:

 • Wapień muszlowy (litologia, stratygrafia, paleontologia, sedymentologia, diageneza). Moje badania skoncentrowane są głównie na terenie Górnego Śląska w południowej Polsce.
 • Nagromadzenia kości (sedymentologia, diageneza, paleontologia). Od niedawna pracuję nad dolnotriasowymi nagromadzeniami kostnymi w Gogolinie oraz nad późnotriasowymi nagromadzeniami w Krasiejowie i innych stanowiskach na Górnym Śląsku.
 • Biogeochemiczne procesy sedymentacji i diagenezy.

KRYSTYNA WAINDZOCH

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 •  taksonomia i paleoekologia kredowych amonitów
 • paleobotanika
 • roślinność Środkowej Azji

MATEUSZ ANTCZAK

dr, adiunkt

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1784-3499

Główne obszary badań:

 • paleobiologia płazów (temnospondyli) i gadów (aetozarów) z późnego triasu (skupione wokół znalezisk ze Stanowiska Dokumentacyjnego „Trias” w Krasiejowie)
 • mikroszczątki kręgowców ze środkowego (Muschelkalk) i późnego triasu – bioróżnorodność i paleoekologia
 • mikrostruktura łusek ryb jako narzędzie taksonomiczne i paleoekologiczne
 • Pozostałe zainteresowania naukowe: herpetologia, paleoturystyka, edukacja nieformalna i popularyzacja nauki

JAKUB KOWALSKI

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • Triasowe fauny małych kręgowców lądowych
 • Paleobiologia

ELŻBIETA M. TESCHNER

Asystent

Kierownik projektu UMO-2016/23/N/ST10/02179

Zainteresowania naukowe:

 • Analiza histologiczna kości długich kopalnych płazów Temnospondyli pod względem paleobiologicznym
 • Analiza zmienności wewnątrzgatunkowej  z uwzględnieniem tafonomi
 • Histologiczne badania późnotriasowej fauny z Krasiejowa

PIOTR JANECKI

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • Temnospondyle
 • Taksonomia kręgowców późnego triasu
 • Paleobiologia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close