Pracownicy

Doktoranci

ELENA YAZYKOVA

dr hab, profesor UO

Dorobek naukowy

Główne obszary badań:

 • Późna kreda (biostratygrafia, paleoekologia, stratygrafia zdarzeniowa, paleobiogeografia).
 • Moje badania skoncentrowane są głównie na obszarach europejskich (Polska, Niderlandy) i Dalekiego Wschodu Rosji (Czukotka, Sachalin, Wyspy Kurylskie, region Amurski i masyw górski Sichote Aliń)
 • Główną grupą skamieniałości są amonity, jednak ostatnio mam również opracowania innych bezkręgowców, takich jak inoceramy, jeżowce, czy belemnity.

KLAUDIA KARDYNAŁ

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • kręgowe troglobionty,
 • duże ssaki plejstoceńskie ze Śląska (w szczególności mamuty włochate),
 • kręgowce retu i wapienia muszlowego,
 • biologia sądowa.

ADAM BODZIOCH

dr hab, profesor UO

Główne obszary badań:

 • Wapień muszlowy (litologia, stratygrafia, paleontologia, sedymentologia, diageneza). Moje badania skoncentrowane są głównie na terenie Górnego Śląska w południowej Polsce.
 • Nagromadzenia kości (sedymentologia, diageneza, paleontologia). Od niedawna pracuję nad dolnotriasowymi nagromadzeniami kostnymi w Gogolinie oraz nad późnotriasowymi nagromadzeniami w Krasiejowie i innych stanowiskach na Górnym Śląsku.
 • Biogeochemiczne procesy sedymentacji i diagenezy.

ELŻBIETA M. TESCHNER

Doktorant

Kierownik projektu UMO-2016/23/N/ST10/02179

Zainteresowania naukowe:

 • Analiza histologiczna kości długich kopalnych płazów Temnospondyli pod względem paleobiologicznym
 • Analiza zmienności wewnątrzgatunkowej  z uwzględnieniem tafonomi
 • Histologiczne badania późnotriasowej fauny z Krasiejowa

DOROTA KONIETZKO-MEIER

dr, adiunkt

Główne obszary badań:

 • paleobiologia I ewolucja temnospondyli (ważna i bardzo różnorodna grupa wymarłych płazów znanych od karbonu po kredę),
 • paleohistologia jako klucz do zrozumienia historii życia temnospondyli i innych wymarłych kręgowców (prędkość wzrostu poszczególnego osobnika oraz cechy przystosowawcze, metamorfoza, tryb życia, sposób odżywiania, filogeneza)
 • Moje badania skoncentrowane są głównie na późnotriasowych (kajper) stanowiskach Górnego Śląska w południowej Polsce
 • Badania ewolucji tej grupy wymaga opracowania materiału bardzo szerokiego zakresu geograficznego i czasowego (od permu po późny trias i ze wszystkich kontynentów)

KAMIL GRUNTMEJER

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • Histologia kości skórnych wczesnych czworonogów,
 • Ewolucja i paleobiologia temnospondyli,
 • Kopalna fauna późnotriasowych kręgowców z Krasiejowa,
 • Zastosowanie metody elementów skończonych w badaniach mechaniki czaszek u kopalnych i współczesnych kręgowców,
 • Dinozaury,
 • Geologia inżynierska Niżu Polskiego

JAKUB KOWALSKI

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • Triasowe fauny małych kręgowców lądowych
 • Paleobiologia

PIOTR JANECKI

Doktorant

Zainteresowania naukowe:

 • Temnospondyle
 • Taksonomia kręgowców późnego triasu
 • Paleobiologia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close