W dniu 21.07.2016 podpisano pierwsze umowy partnerskie w ramach działalności Europejskiego Centrum Paleontologii. ECP zostało powołane uchwałą Senatu UO nr 142/2012-2016, z dnia 28 stycznia 2016 roku. Celem funkcjonowania ECP jest pełne wykorzystanie potencjału paleontologicznych zasobów regionu opolskiego. Cel  ten jest realizowany poprzez działalność naukową, edukacyjną, komercyjną i promocyjną, prowadzoną we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Pierwsze umowy o współpracy zostały podpisane z partnerami naukowymi z Belgii: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Wolny Uniwersytet w Brukseli) – jednym z wiodących uniwersytetów belgijskich oraz z “De Belgische Vereniging voor Paleontologie” (Belgijskie Towarzystwo Paleontologiczne) – prężnie działająca organizacja zrzeszająca paleontologów, zarówno naukowców jak i amatorów. W obu umowach określono warunki i zasady współpracy na polu naukowym, dydaktycznym, komercyjnym i promocyjnym. Jako jedno z pierwszych zadań realizowanych wspólnie zaplanowano stworzenie wspólnych programów kształcenia magisterskiego i doktorskiego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close