“EUROPEJSKIE CENTRUM PALEONTOLOGII:

BADANIA NAUKOWE, EDUKACJA,

OCHRONA I ZACHOWANIE PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ”

 

Europejskie centrum badań i edukacji z zakresu paleontologii/paleobiologii zostało powołane jako swoiste rozszerzenie działalności istniejącego już, ekspozycyjnego pawilonu paleontologicznego w Krasiejowie koło Opola, gdzie zostało odkryte sławne stanowisko skamieniałości późnego triasu – głównie kręgowców. Nie mniej ważne są liczne odkrywki poźnokredowe (turon-koniak) zlokalizowane w samym Opolu i okolicach, gdzie występują przede wszystkim skamieniałości morskich zwierząt bezkręgowych, chociaż szczątki kręgowców i roślin są również notowane. Niedaleko Opola znajdują się odsłonięcia osadów dolnego i środkowego triasu (ret i wapień muszlowy) bogate w skamieniałości kręgowców i bezkręgowców. I w końcu, mniej liczne, ale nie mniej ważne są wystąpienia skał jurajskich i karbońskich. Liczba stanowisk, ich różnorodność oraz łatwy dostęp sprawiają, że Opolszczyzna jest doskonałym regionem do prowadzenia badań naukowych i edukacji z zakresu paleontologii i historii Ziemi.

Europejskie Centrum Paleontologii (ECP) powinno stać się ośrodkiem naukowym, edukacyjnym i konferencyjnym istotnym nie tylko dla Uniwersytetu Opolskiego i jego partnerów, lecz także całego regionu. Centrum to ma umożliwić kolekcjonowanie, preparację, przechowywanie i studiowanie skamieniałości oraz ich ekspozycję w planowanym muzeum. Międzynarodowy charakter Centrum ma ułatwiać pozyskiwanie funduszy na badania naukowe.

 

Poniżej zamieszczone są podstawowe informacje o ECP. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, komentarze i pomysły dotyczące funkcjonowania tej instytucji.

 

CELE

“Nauka jest wynikiem współpracy.”

 

Celem funkcjonowania ECP jest pełne wykorzystanie potencjału paleontologicznych zasobów regionu opolskiego i wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie paleontologii. Cel ten będzie realizowany poprzez działalność naukową, edukacyjną, komercyjną i promocyjną, prowadzoną we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

  1. Działalność naukowa będzie obejmować organizację i koordynację zintegrowanych, interdyscyplinarnych badań paleontologicznych, prowadzonych przez zespoły międzynarodowe.

 

  1. Działalność edukacyjna będzie obejmować:
  • zakres akademicki (kształcenie studentów polskich i zagranicznych na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim, w języku polskim i angielskim),
  • zakres powszechny (pozostałe formy edukacji skierowane do innych grup ludzi, z Polski i zagranicy).

 

  1. Działalność komercyjna będzie polegać na sprzedaży wytworzonych dóbr materialnych i niematerialnych, usługach edukacyjnych i laboratoryjnych, oraz innych formach pozyskiwania środków finansowych.

 

  1. Działalność promocyjna będzie polegać na upowszechnianiu informacji o ECP, UO, Partnerach i regionie opolskim we wszelkich formach.
Logo ECP czarne
Logo ECP skala szarości
Logo ECP kolor

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close